RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Nasze przedszkole jest czynne w dni powszednie od godziny 7.0 do 18.0. 

7:00-8:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. 

8:00-8:20

 Edukacja czytelnicza. Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez rozwijanie umiejętności potrzebnych do nauki czytania, naukę czytania dla dzieci zainteresowanych, chętnych, uzdolnionych, jak również wykorzystanie książek do pozyskiwania wiedzy o otaczającym świecie, budowania systemu wartości i zaspokajania ciekawości. 

8:20-9:00

Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

9:00-9:30

Śniadanie. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.

9:30-11:30

Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w j. obcym nowożytnym ( j. angielski) przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne w łazience.

OBIAD: Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.

GRUPY MŁODSZE; 11:30; GRUPY STARSZE 12:00

12:00-

GRUPY MŁODSZE – leżakowanie w godzinach 12:00-14:15. opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym rozbieraniem się i ubieraniem w piżamę.

GRUPY STARSZE – 12:00-13:00 relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, praca indywidualna. 13:00-15:00 – zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w przedszkolu lub na placu zabaw. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne z określonymi elementami ruchu.

Przypomnienie i utrwalenie zdobytych wiadomości.

14:30-14:45

Grupy młodsze: Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne w łazience. Podwieczorek

15:00-15:15

Grupy starsze: Podwieczorek. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.

15:15-18:00

Zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Plan dla młodszych dzieci jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb: posiłków, pielęgnacji i higieny, zabaw edukacyjnych, zabaw wspierających rozwój.