KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

STATUT PRZEDSZKOLA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH